Referencje

„...Przedmioty wykonane były należycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie określonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji

Historia1995

Założenie ARLEN S.A, wiodącego podmiotu Arlen Textile Group; od samego powstania spółka dynamicznie się rozwija – początkowo w firmie zatrudnione były tylko dwie osoby; aktualnie w Grupie zatrudnionych jest około 1000 osób.

2001

Do Arlen Textile Group dołączyła spółka Mondo Promo i aktywnie realizowała wyznaczane przez Grupę zadania.

2004

Utworzenie na terenie Niemiec filii – Marlen Consulting GmbH, operującej na rynkach: niemieckim, austriackim i szwajcarskim; na rynku krajowym utworzenie Działu Medycznego firmy ARLEN S.A.

2005

Nabycie pakietu większościowego firmy Optex S.A. – wiodącego producenta tkanin w Polsce.

2006

Przekształcenie Działu Medycznego ARLEN S.A. w niezależny podmiot Rentocare Polska Sp. z o.o oferujący sprzedaż odzieży medycznej oraz kompleksowy serwis sal operacyjnych w specjalistyczne wyroby tekstylne.

2013

Do grona rodziny Arlen Textile Group dołączyła firma Arlen UK reprezentująca Grupę i obsługująca liczne grono klientów na terenie Wielkiej Brytanii.

2016

Otwarcie nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego Arlen-Tec w Tarnowie.

2018

Nabycie dużego Zakładu Produkcyjnego Tailor-ATG w Dzierżoniowie.

2021

Gruntowna modernizacja i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Arlen S.A w Żyrardowie.