Referencje

„...Przedmioty wykonane były należycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie określonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji

ProduktyArlen Textile Group specjalizuje się w produkcji:
 • odzieży dla służb mundurowych: policji, straży miejskiej, sił zbrojnych, straży granicznej (m.in. mundury polowe, mundury bojowe, kombinezony)
 • odzieży specjalnej – dla użytkowników o wysokich wymaganiach BHP (odzież dla straży pożarnej, trudnopalna, odzież kwasoodporna, antyelektrostatyczna)
 • odzieży korporacyjnej – dla klientów biznesowych (ubrania firmowe, branżowe, garnitury, „smart casual”)
 • odzieży medycznej – dla szpitali (fartuchy, obłożenia, odzież chirurgiczna)

Wyroby Arlen Textile Group
 • Tkaniny Poliester
  Poliamid 6.6
  Poliwiskoza, etc.
 • Tkaniny Techniczne Laminaty z membraną PES, PU lub PTFE
  Tkaniny antyelektrostatyczne
  Tkaniny trudnopalne
  Tkaniny barierowe
 • Tkaniny Techniczne Ochronna : EN 1149, EN342, EN 343, EN 469, EN 471, EN 13034, EN 11612
  Robocza , korporacyjna : EN 340
  Medyczna: EN 13795

Przykładowe produkty znajdą Państwo w zakładce Galerie